Wansem & Werner


Strategisch advies op het gebied van public en corporate finance.

 
 


De financiële wereld is volop in beweging en onvoorspelbaarder dan ooit. De toekomst verloopt zelden zoals we dit ons hadden voorgesteld. Hopen dat economische zware tijden zullen overvliegen is geen slimme strategie. Als het huidige financiële beleid niet in staat is uw doelstellingen in deze dynamische wereld te ondersteunen, zal uw organisatie stil staan in haar ontwikkeling en is ze niet toekomstbestendig.


Niets doen is dus geen optie. Uitdagingen zijn kansen. Of u en uw team nu leiding geven aan een overheidsinstelling, een pensioenfonds of een onderneming.


Capitad kan u bijstaan in deze onzekere wereld. Niet omdat wij pretenderen wel te weten wat de toekomst precies gaat brengen. Maar omdat we met onze jarenlange ervaring in internationale financiële markten inmiddels het klappen van de zweep kennen. Gepokt en gemazeld, en volstrekt onafhankelijk. We kunnen u bijvoorbeeld helpen de juiste vragen te stellen aan uw huidige kring van financiers en financiële specialisten. Om tunnel-visie te voorkomen. Waarbij het niet gaat om wat niet kan, maar wat wel kan.  Bent u op de juiste weg? Robuust gefinancierd en goed voorbereid als zaken anders uitpakken dan verwacht? Is uw beleid gebaseerd op aannames die langzamerhand niet meer opgaan? Weet u het zeker?

Onze visie

Wij helpen ondernemingen in de publieke en private sector met het realiseren van ambitieuze doelstellingen door ondersteuning te bieden bij het ontwerpen, implementeren en monitoren van intelligent financieel beleid.

Onze expertise is de financiering van uw strategie. Beide zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder een goed doordacht beeld te hebben van uw lange termijn doelstellingen en langs welke weg u die wilt bereiken, is het financieringsvraagstuk niet optimaal te beantwoorden. Zonder een geïnformeerd beeld van uw financieringsmogelijkheden, is uw strategie gebaseerd op los zand. In de praktijk betekent dit dat Capitad’s perspectief zich niet beperkt tot schuldenbeheer, maar juist ook oog heeft voor de strategie van de onderneming aan de actief kant van de balans.


Samen met u houden we uw strategie en de financiering daarvan tegen het licht, lossen we ad hoc financiële problemen op, of helpen we u met de selectie van financiers voor een nieuw project of toetsen wij uw financiële adviseurs. Van investering tot kapitaalmarkttransactie tot bankfaciliteit. Altijd volstrekt onafhankelijk.


Onze inzet is onze jarenlange deskundigheid en ervaring met de internationale financiële wereld en het adviseren van de belangrijkste spelers. Daarnaast zijn we goed in cijfertjes, van risico beheer van derivatenportefeuilles tot het uitwerken kasstromen gebaseerd op verschillende economische scenario’s. In samenwerking met uw huidige team van financiële experts, maar als het moet zelfstandig.

Onze werkwijze

Ontwikkelingslanden

u houden we uw financiering tegen het licht, lossen we een ad hoc financieel probleem op, of helpen

Voorbeelden

Woningcorporaties

u houden we uw financiering tegen het licht, lossen we een ad hoc financieel probleem op, of helpen

Pensioenfondsen

u houden we uw financiering tegen het licht, lossen we een ad hoc financieel probleem op, of helpen